De wereld veranderen: hoe doe je dat

Als je de kans zou krijgen, zou je de wereld dan veranderen? Natuurlijk zou je dat doen. Er zijn heel veel dingen die je meteen zou veranderen als je een toverstokje zou hebben.

De wereld moet immers nodig verbeterd worden. En wel zo nodig, dat we er ‘s nachts soms wakker van liggen en urenlang woelen terwijl we ons zorgen maken. Overdag zijn we ontevreden over de vele kleine dingen die mis lijken te zijn. Soms, op meer zonnige momenten, staan we onszelf toe te dromen en bedenken we prachtige, parallelle werelden.

Maar ongeacht onze aard komen we dikwijls tot de slotsom dat het bijna onbegonnen werk is de wereld te veranderen, zo niet onmogelijk. En daarom proberen we het niet eens.

Dat is jammer, omdat het actief tot stand brengen van veranderingen ook voordelen meebrengt voor onszelf, als individu: we ontdekken diepe reserves aan empathie en mogelijkheden om creatief te zijn. Bovendien kunnen we de indruk wekken nergens bang voor te zijn. Beter nog, het blijkt dat het veranderen van de wereld een diep, langdurig gevoel van tevredenheid teweegbrengt – niet alleen als we ‘klaar’ zijn, als dat al zou kunnen, maar ook bij elke afzonderlijke stap op weg ernaartoe.

Als je tot dit punt hebt doorgelezen, ben je al geïnteresseerd in het veranderen van de wereld. Misschien heb je ook het vertrouwen dat je iets kunt doen. Maar niet iedereen zal dat vertrouwen delen. Het is daarom misschien goed te beseffen dat de in dit boek geventileerde ideeën worden gestaafd door oude wijsheden en de jongste resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Dit boek wil je niet alleen een aantal intellectuele uitspraken en suggesties voorleggen. We leren het best door dingen te doen. Een boek als deze heeft alleen nut als je het in de praktijk brengt. Vraag jezelf terwijl je leest eens af hoe de dingen waarover ik vertel van toepassing zouden kunnen zijn op je eigen situatie.

En probeer het dan eens uit.

Thanks to Tom van Deijnen and Peter Geubels for helping me with the Dutch in the film. This text is taken from the introduction to my book, translated by Menno Grootveld .